Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla – för en del människor är runda. Vägen ut! säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har helheten från motivation och start av behandling, halvvägshus via utsluss och eftervård till arbetsträning, socialt sammanhang och arbetsgemenskap för både kvinnor och män med erfarenhet av missbruk och kriminalitet.

Vi har en kvinnojour som tar emot våldsutsatta kvinnor med missbruk – dygnet runt.

90% av våra anställda och har egen erfarenhet av utanförskap, t.ex som att ha levt i missbruk.

Barnperspektivet har följt oss genom åren. Tillsammans har vi 63 barn under 18 år som växer upp med en pappa eller mamma som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.