Vem som helst som vill sluta använda droger kan bli medlem i Anonyma Narkomaner. Medlemskap är inte begränsat till beroende som använder någon särskild drog. De som känner att de kanske har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA inriktar sig på beroendeproblemet, inte på någon särskild drog.

Anonyma narkomaner är kostnadsfritt och helt utan krav. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda droger. I praktiken bestämmer varje beroende själv om och när han eller hon vill bli medlem. Anonyma narkomaner är helt självförsörjande, både vad gäller ekonomiska medel och arbete i föreningen.

I Göteborg kan du gå på minst ett NA-möte om dagen.

Läs mer på Anonyma Narkomaners hemsida