Här kan du läsa om

Recoverynätverket

Att återhämta sig från ett missbruk/beroende av droger är möjligt och händer varje dag. Internationell forskning visar att 58% av personer med beroendeproblematik kommer att uppnå ett recovery som är stabilt och långvarigt, det vill säga fem års drogfrihet eller mer.

Risken för återfall är störst det första året. En avgörande aspekt för recoveryprocessen är att hitta sociala sammanhang och meningsfull sysselsättning. Vi har mycket att vinna på att bygga upp ett recoverykapital som möjliggör för fler människor i missbruk/beroende att komma tillbaka till samhället, inte bara för den enskilde individen och dess närstående, utan för hela samhället.

Recoverymodellen får ett allt större genomslag i Europa och andra delar av världen när det gäller insatser för personer med ett etablerat missbruk och beroende. Modellen innebär att man, istället för att fokusera på ett område åt gången, arbetar samordnat; missbruksbehandling, boende, sysselsättning, fritid, socialt nätverk etc.

I Göteborg finns många resurser och möjligheter för goda sociala sammanhang och ett rikt och meningsfullt liv. Många av dessa är dock underutnyttjade för personer i recovery. Vi vet också att många av de resurser som finns erbjuds i isolation – de hade varit mer verksamma om de hade varit sammankopplade. Med detta nätverk vill vi koppla samman de resurser som finns och göra saker tillsammans för att stärka vårt recoverykapital.

I nätverket samlas aktörer, föreningar och organisationer som drivs av människor som lever i recovery, som arbetar med människor med drogproblem/missbruk eller anhöriga till personer med drogproblem.

Missa inte Recoverydagen den 11 april

vad händer i nätverket

just nu

Vi firar Recovery!

Missa inte Recoverydagen den 11 april. En dag med fokus på recoveryprocessen – det stöd som finns för ett drogfritt och delaktigt liv.

 

Recoverydagen radar upp korta programpunkter med intressanta talare, workshops och panelsamtal. Träffa föreningar och organisationer bland våra utställare, ta del av personliga berättelser och hör senaste nytt om missbrukspolitik i Göteborgs Stad. Syftet är att förmedla hopp och dela erfarenheter samt sätta fokus på att människor som är i en recoveryprocess är en tillgång för samhället och en del av lösningen. Vi kan utlova ett otroligt spännande och intressant scenprogram, varvat med tid att mingla bland de många utställarna.

Arbetar du med beroende inom socialtjänst, kriminalvård, boendestöd eller med anhöriga eller i annan liknande verksamhet – varmt välkommen!

Eventet är gratis och öppet för alla. Det finns aktiviteter för hela familjen. Bakom eventet står det idéburna missbruksnätverket, tillsammans med stadsdelsförvaltningen Majorna-Linne och Social resursförvaltning

Följ eventet på Facebook